Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88 tổ chức lớp Dược lâm sàng 2023

Nội dung

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1.  Dược sĩ trong Xóc Đĩa Online Fun88 có nhu cầu.

2.  Dược sĩ từ các Xóc Đĩa Online Fun88 khác có nhu cầu.

 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

1. Giảng viên:

Giảng viên chính: TS. DS. Võ Thị Hà – Giảng viên BM Dược lý – Dược lâm sàng - ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Phụ trách Tổ DLS, Phó Khoa Dược - Bv Xóc Đĩa Online Fun88.

Hỗ trợ: Các dược sĩ lâm sàng của Xóc Đĩa Online Fun88.

2. Thời gian và hình thức chiêu sinh:

Hình thức chiêu sinh: chiêu sinh liên tục.

 • Chiêu sinh tuần 1, 3 hàng tháng: chương trình Module 01
 • Chiêu sinh tuần 2, 4 hàng tháng: chương trình Module 02
 • Chiêu sinh tuần 1, 2, 3, 4 hàng tháng: chương trình Module 03

Thời gian thực hành mỗi module: trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6.

Chỉ tiêu tuyển sinh mỗi module:

 • Module 1: Tối đa: 4 học viên/tuần
 • Module 2: Tối đa: 4 học viên/tuần
 • Module 3: Tối đa: 2 học viên/tuần

 

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian bắt đầu thực hành: từ đầu mỗi tháng, dự kiến sẽ bắt đầu học từ tháng 4/2023

 

IV.  NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

 

 

Nội dung

Mục tiêu

Module 1 (01 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính) – TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG

 • Tìm hiểu các hoạt động dược lâm sàng tại Xóc Đĩa Online Fun88
 • Tìm hiểu các hoạt động thông tin thuốc
 • Tìm hiểu các hoạt động quản lý phản ứng có hại của thuốc
 • Kiến tập hoạt động dược lâm sàng tại Phòng phát thuốc bảo hiểm y tế
 • Kiến tập hoạt động tư vấn thuốc cho Xóc đĩa online Fun88 ngoại trú
 • Kiến tập hoạt động dược lâm sàng nội trú tại khoa lâm sàng
 • Kiến tập hoạt động phân tích Xóc đĩa online tại Fun88 án nội trú

 

Sau khi tham gia thực tập Module 1, học viên có thể:

 • Mô tả được các hoạt động dược lâm sàng tại Xóc Đĩa Online Fun88
 • Mô tả được quy trình, kinh nghiệm và các nguồn tài liệu phục vụ cho hoạt động thông tin thuốc
 • Mô tả được quy trình và kinh nghiệm khi quản lý phản ứng có hại tại Xóc Đĩa Online Fun88
 • Mô tả được các bước và kinh nghiệm khi dược sĩ duyệt đơn cho Xóc đĩa online Fun88 ngoại trú
 • Mô tả được các bước và kinh nghiệm khi tư vấn cho Xóc đĩa online Fun88 ngoại trú
 • Mô tả được quy trình và kinh nghiệm khiđi Xóc đĩa online tại Fun88 phòng và hội chẩn cùng bác sĩ. 
 • Mô tả được các bước và kinh nghiệm khi phân tích Xóc đĩa online tại Fun88 án nội trú

 

Module 2 (01 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính) – QUẢN LÝ KHÁNG SINH

 • Kinh nghiệm triển khai chương trình quản lý kháng sinh tại Xóc Đĩa Online Fun88
 • Sử dụng kháng sinh vancomycin và colistin
 • Một số ca lâm sàng hội chẩn liên quan nhiễm khuẩn một số gram âm, gram dương điển hình
 • Một số tình huống ADR điển hình liên quan kháng sinh

 

Sau khi tham gia thực tập Module 2, học viên có thể:

 • Trình bày được các kinh nghiệm triển khai chương trình quản lý kháng sinh tại Xóc Đĩa Online Fun88
 • Trình bày được kinh nghiệm hội chẩn liên quan sử dụng kháng sinh vancomycin và colistin
 • Trình bày được kinh nghiệm hội chẩn liên quan điều trị nhiễm khuẩn một số gram âm, gram dương điển hình
 • Trình bày được kinh nghiệm xử lý một số tình huống ADR điển hình liên quan kháng sinh

Module 3 (01 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính) – DƯỢC LÂM SÀNG NGOẠI TRÚ TRÊN NGƯỜI BỆNH THÔNG THƯỜNG VÀ NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

 • Quy trình và các biểu mẫu hoạt động của phân tích đơn và tư vấn người Xóc đĩa online tại Fun88 ngoại trú
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng phỏng vấn tiền sử thuốc của Xóc đĩa online Fun88
 • Kỹ năng phân tích đơn thuốc
 • Kỹ năng tư vấn Xóc đĩa online Fun88 thông thường
 • Kỹ năng tư vấn Xóc đĩa online Fun88 tăng huyết áp

 

Sau khi tham gia thực tập Module 3, học viên có thể:

 • Xây dựng được quy trình dược lâm sàng ngoại trú
 • Thực hiện được việc phân tích đơn thuốc ngoại trú
 • Thực hiện được việc tư vấn Xóc đĩa online Fun88 ngoại trú

 

 

Kinh phí: 1.000.000đ/tuần/học viên 

(Học viên tự túc chi phí ăn, ở. Chi phí chưa bao gồm tài liệu)

Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ trực tiếp

Kết thúc khóa có cấp chứng nhận thời gian tham gia 

Tải mẫu đơn đăng ký:

Thông tin hướng dẫn đăng ký và sắp xếp lịch học vui lòng liên hệ:

 • CN Vũ Minh Tuấn: 0907.10.10.25
 • CN Dương Trần Cát Uyên: 0969.011.426
return to top