THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP THẬN HỌC - LỌC MÁU NĂM 2023

Nội dung

NHÀ CÁI FUN88

 Về việc thay đổi thời gian khai giảng

lớp Thận học – Lọc máu năm 2023 tại Xóc Đĩa Online Fun88

 

  • Căn cứ Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88 chiêu sinh ngày 27 tháng 01 năm 2023 về việc chiêu sinh Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” năm 2023 của Xóc Đĩa Online Fun88;
  • Theo kế hoạch, lớp học sẽ được khai giảng vào ngày 05/4/2023 (Thứ tư). Tuy nhiên, do giảng viên bận lịch công tác nước ngoài đột xuất không sắp xếp được thời gian nên tạm thời chưa thể khai giảng Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” đúng thời gian dự kiến.

Xóc Đĩa Online Fun88 thông báo về việc thay đổi thời gian khai giảng lớp Thận học – Lọc máu năm 2023 tại Xóc Đĩa Online Fun88 như sau:

  • Lớp sẽ khai giảng vào 13h30 thứ sáu, ngày 05/5/2023.
  • Địa điểm: Hội trường A, lầu 5 khu A, Xóc Đĩa Online Fun88 Xóc Đĩa Online Fun88

( Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

  • Khai giảng chung cho tất cả học viên.

 

Thông tin liên hệ:

  • CN. Chung Thị Lam Phương: 0938.387.326
  • CN. Lê Thị Hiền Lương: 0949.661.679
  • Xóc đĩa online Fun88 là trò chơi thu hút được nhiều người chơi trực tuyến nhất của Fun88 tại đây
return to top