Báo cáo chuyên đề về Luật khám chữa Xóc đĩa online tại Fun88 2023

Nội dung

I.Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật
II.Tổng quan chung về Luật Khám Xóc đĩa online tại Fun88, Chữa Xóc đĩa online tại Fun88 số 15/2023/QH15
III.Một số nội dung chính của Luật Khám Xóc đĩa online tại Fun88, Chữa Xóc đĩa online tại Fun88 số 15/2023/QH15
IV.Kế hoạch triển khai, Thi hành Luật Khám Xóc đĩa online tại Fun88, Chữa Xóc đĩa online tại Fun88 số 15/2023/QH15
 

Báo cáo của PGS Lương Ngọc Khuê: tải tại đây

 

return to top