Tiên lượng xấu là gì?

Nội dung

1. Tiên lượng Xóc đĩa online tại Fun88 là gì?

Tiên lượng là một dự đoán có tính khoa học về khả năng phát triển của Xóc đĩa online tại Fun88 và kết quả của nó. Tiên lượng bao gồm dự đoán:

  • Sự phát triển của các triệu chứng - bao gồm những loại (và nhanh như thế nào) các triệu chứng và dấu hiệu sẽ xấu đi, hoặc cải thiện, hoặc biến mất hoặc chúng sẽ ổn định theo thời gian;
  • Chất lượng cuộc sống - kỳ vọng về khả năng của Xóc đĩa online Fun88 để thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình;
  • Biến chứng - biến chứng tiềm ẩn, mức độ nghiêm trọng, xác suất xảy ra, các vấn đề sức khỏe liên quan;
  • Khả năng sống sót.

Tiên lượng dựa trên kiến ​​thức về quá trình điển hình của một Xóc đĩa online tại Fun88 nhất định, trạng thái thể chất và tinh thần của Xóc đĩa online Fun88, các Xóc đĩa online tại Fun88 kèm theo (nếu có), điều trị theo quy định và các yếu tố phụ thuộc vào trường hợp khác.

Một tiên lượng đầy đủ bao gồm thời gian dự kiến, kết quả và mô tả về sự phát triển của Xóc đĩa online tại Fun88 (cải thiện tiến triển, tiến triển xấu đi, khủng hoảng đột ngột, không thể đoán trước, v.v.).

2. Tiên lượng xấu là gì?

Tiên lượng xấu được hiểu là Xóc đĩa online Fun88 sẽ có khả năng sống sót hoặc hồi phục thấp. Câu này thường được các bác sĩ sử dụng sau khi đã giải thích cho người nhà Xóc đĩa online Fun88 về tình trạng Xóc đĩa online tại Fun88 của người Xóc đĩa online tại Fun88, khả năng hồi phục hoặc diễn tiến Xóc đĩa online tại Fun88 không có tiến triển hoặc xấu đi, khả năng cứu chữa hoặc hồi phục thấp thì sẽ được coi là tiên lượng xấu, người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần đối với những tình huống xấu có thể xảy ra.

 

3. Sự khác nhau giữa chẩn đoán và tiên lượng

Chẩn đoán là một thuật ngữ y tế để xác định Xóc đĩa online tại Fun88 của Xóc đĩa online Fun88 từ các dấu hiệu và triệu chứng của nó.

Tiên lượng là một dự đoán khoa học về khả năng phát triển của Xóc đĩa online tại Fun88 và kết quả của nó.

Chẩn đoán dựa trên lịch sử y tế của Xóc đĩa online Fun88, khám lâm sàng và nếu cần - trên các xét nghiệm chuyên sâu hoặc thăm khám đặc hiệu. Tiên lượng dựa trên kiến ​​thức về quá trình điển hình của một Xóc đĩa online tại Fun88 nhất định, trạng thái thể chất và tinh thần của Xóc đĩa online Fun88, các Xóc đĩa online tại Fun88 kèm theo (nếu có), điều trị theo quy định và các yếu tố phụ thuộc vào trường hợp khác.

Chẩn đoán liên quan đến tình trạng hiện tại của Xóc đĩa online Fun88, trong khi tiên lượng liên quan đến sự phát triển trong tương lai của tình trạng của Xóc đĩa online Fun88.

return to top