Quyết định khen thưởng dành cho các tập thể đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022

Nội dung

Vì những hoạt động với nỗ lực không ngừng để đạt và vượt mức nhiệm vụ đề ra, Giám Đốc Fun88 Xóc Đĩa Online Fun88 đã có quyết định khen thưởng đối với

  1. Khoa Nội tiêu hóa
  2. Khoa Ngoại thần kinh
  3. Khoa Hồi sức tích cực chống độc
  4. Khoa Nội tổng hợp
  5. Khoa Nội thận - Lọc máu
  6. Khoa Ngoại tiêu hóa

Xin trân trọng chúc mừng các tập thể ./.

return to top